Nie taki język polski straszny, jak go malują.

Wpisy oznaczone ‘Życie jest piękne’

Motyw holokaustu

Temat: Holokaust w literaturze i filmie

Przykładowa bibliografia:
Literatura podmiotu:

1. Krall H., Zdążyć przed Panem Bogiem. Kraków 1979.
2. Moczarski K., Rozmowy z katem. Warszawa 1996.
3. Nałkowska Z., Dorośli i dzieci w Oświęcimiu [w:] Nałkowska Z., Medaliony. Wrocław 2004.
Filmy:
1. Benigni R., Życie jest piękne. Włochy 1997.
2. Spielberg S., Lista Schindlera. Polska, USA 1993.
Literatura przedmiotu:
1. Holokaust [w:] Wikipedia http://pl.wikipedia.org/wiki/Holocaust
2. Rees L., Auschwitz. Naziści i „ostateczne rozwiązanie. Warszawa 2005.
3. Zaworska H., „Medaliony” Zofii Nałkowskiej. Warszawa 1961.

 

Przykładowy konspekt:

Teza: Motyw Holokaustu w literaturze i filmie Holokaust to staje się tematem ukazywanym na różne sposoby, zawsze jednak towarzyszy mu poczucie olbrzymiej tragedii

 1. Zofia Nałkowska, Medaliony – cykl opowiadań, wyrosłych z doświadczeń z pracy w Głównej Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce
 2. Dorośli i dzieci w Oświęcimiu – eksterminacja na skalę przemysłową
 3. Wysiedlenia, śmierć w komorach gazowych, wyniszczająca praca
 4. Reportaż
 5. Kazimierz Moczarski, Rozmowy z katem – Jurgen Stroop i „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”
 6. Stroop – człowiek ślepo podporządkowany władzy
 7. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem – świadectwo likwidacji getta z punktu widzenia osób w nim przetrzymywanych
 8. Powstanie z góry skazane na klęskę, wybór godnej śmierci
 9. Steven Spielberg, Lista Schindlera – przedsiębiorca wykupujący Żydów
 10. Brutalna likwidacja getta
 11. Polowanie na ludzi, eliminacja nieprzydatnych do pracy
 12. Robert Benigni, Życie jest piękne – Guido i jego syn Jozue przewiezieni do obozu
 13. Wycieńczająca praca
 14. Wola przeżycia i więzy rodzinne

 

Wnioski:

 1.  Holokaust jako piętno na historii
 2. Różne wycinki historii: przesiedlenia, getto, likwidacja getta, obóz
 3. Śmierć, cierpienie, okrucieństwo

 

 

autor: admin kategoria: Holokaust i nie ma komentarzy