Nie taki język polski straszny, jak go malują.

Wpisy oznaczone ‘Powrót posła’

Sarmatyzm

Przykładowa bibliografia:

Literatura podmiotu:
1.    Niemcewicz U., Powrót posła. Kraków 2000.
2.    Sienkiewicz H., Potop. Wrocław 1991.

Obrazy:
1.    Lisiecka R. M., Portret Michała Ogińskiego. 1755.

Literatura przedmiotu:
1.    Bujnicki T., Helman A., Potop. Warszawa 1994.
2.    Polańczyk D., „Powrót posła” Juliana Ursyna Niemcewicza. Lublin 1994.
3.    Mirońska – Galińska M., Sarmatyzm w kulturze szlachty polskiej XVII-XVIII wiek. http://www.profesor.pl/mat/na7/pokaz_material_tmp.php?plik=na7/na7_m_mironska_030813_1.php&id_m=6410
4.    Sarmatyzm  [w:] Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury. T. 2. Warszawa 2007.

 

Przykładowy konspekt:

Dwoisty stosunek do sarmatyzmu w kulturze epok późniejszych

1.    Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła – starosta Gadulski jako uosobienie sarmackich wad
2.    Bezmyślność, egoizm, brak orientacji w sprawach politycznych
3.    Zwolennik starego porządku, nieograniczonej szlacheckiej wolności
4.    Kompromitacja Gadulskiego na gruncie publicznym i prywatnym
5.    Zwyrodnienie życia politycznego, jedna z przyczyn upadku państwa
6.    Henryk Sienkiewicz, Potop – Zagłoba
7.    Skłonność do blagi i koloryzowania, barokowy koncept, teatralizacja zachowania
8.    Brak umiaru, naginanie rzeczywistości do własnych potrzeb
9.    Mimo to postać pozytywna
10.    Przede wszystkim – dzielny i honorowy rycerz, patriota i obrońca ojczyzny
11.    Kmicic – przemiana z sarmaty – awanturnika w oddanego ojczyźnie patriotę
12.    W postaci Kmicica odkupienie sarmackich win
13.    Świadomość istnienia sarmackich wad, uwypuklenie cnót rycerskich
14.    Rossina Mathieu Lisiecka, Portret Michała Ogińskiego – portret sarmacki
15.    Bogaty ubiór, podkreślony związek z zasługami wojskowymi

IV.    Wnioski:
1.    Sarmatyzm poddany ocenie z perspektywy czasu
2.    Zarzuty wobec sarmatyzmu – próba poszukiwania przyczyn upadku państwa
3.    Pozytywny wizerunek sarmaty – mit kompensacyjny

autor: admin kategoria: Uncategorized i nie ma komentarzy

Motyw ojca

Literackie portrety ojców. Omów temat, odwołując się do literatury wybranych epok.

Przykładowa literatura podmiotu:

 1. Niemcewicz J. U., Powrót posła
 2. Mrożek S., Tango
 3. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Łk 15, 11-32 (Przypowieść o synu marnotrawnym)
 4. Reymont S., Chłopi

 

Przykładowy konspekt:

Teza: Brak jednolitego wizerunku ojca w literaturze

 1. Ojciec miłosierny – Przypowieśc o synu marnotrawnym
 2. 2. Metaforyczna funkcja motywu ojca – Bóg Ojciec.
 3. 3. Ojciec jako wzór i autorytet – Podkomorzy z Powrotu posła
 4. 4. Cele dydaktyczne
 5. 5. Ojciec – przywódca rodu – Maciej Boryna z Chłopów
 6. 6. Motyw ojca jako ilustracja praw, rządzących społecznością Lipiec
 7. 7. Ojciec dysfunkcyjny – Stomil z Tanga
 8. 8. Dysfunkcyjność jako cecha współczesnego społeczeństwa

 

Wnioski:

 1. Różnorodność literackich portretów ojca
 2. Silny wpływ postaci ojca na losy dziecka
 3. Łączność motywu ojca z szerszą problematyką
autor: admin kategoria: Bohater,Ojciec i nie ma komentarzy