Nie taki język polski straszny, jak go malują.

Wpisy oznaczone ‘Ludzie bezdomni’

Nieszczęśliwa miłość

 

Porównaj motyw nieszczęśliwej miłości. Odwołaj się do wybranych utworów.

Przykładowa bibliografia

Literatura podmiotu
1.    Goethe J.V., Cierpienia młodego Wertera. Wyd. Siedmioróg, Wrocław 2000.
3.    Szekspir W., Romeo i Julia. Wyd. Znak, Kraków 2000.
4.    Żeromski S., Ludzie bezdomni. Wyd. Ibis, Poznań 2009.

Literatura przedmiotu
1.    Boy Żeleński T., Czytałem Wertera [w:] Boy Żeleński T., O literaturze niemoralnej. Wyd. Czytelnik, Warszawa 1990.
2.    Markiewicz H., „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego. Wyd. Czytelnik, Warszawa 1966, s 39-45.
3.    Miłość [w:] Słownik motywów literackich. Pod red. Kosiek T., wyd. Greg, Kraków 2004.
4.    Polańczyk D., „Romeo i Julia” Williama Szekspira. Wyd. Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 1994, s. 5-30.

 

Przykładowy konspekt

Teza: nieszczęśliwa miłość – świadectwo wszechmocności uczucia, podporządkowującego sobie życie człowieka, ale także sprawiającego ból

 1. Romeo i Julia – konflikt rodów jako przeszkoda dla osiągnięcia szczęścia
 2. Splot nieszczęśliwych wypadków decydujący o tragicznym charakterze miłości i powodujący samobójczą śmierć bohaterów
 3. Wizja rozłąki większym cierpieniem niż śmierć
 4. Cierpienia młodego Wertera – miłość Wertera do zaręczonej już Lotty
 5. Samobójstwo Wertera i choroba Lotty
 6. Miłość związana z potrzebą odczuwania cierpienia jako pogłębianiem rozwoju duchowego
 7. Nieszczęśliwa miłość a model uczuciowości bohatera werterycznego
 8. Ludzie bezdomni – Tomasz Judym i Joanna Podborska
 9. Uczucie poświęcone na rzecz idei

Wnioski:

 1. Ogromna siła oddziaływania miłości
 2. Różne przyczyny nieszczęścia kochanków:  brak odwzajemnienia, apatia, brak akceptacji ze strony środowiska, poświęcenie uczucia dla idei
 3. Miłość – siła nadająca życiu sens ale także przyczyna największych cierpień

 

autor: admin kategoria: Miłość i nie ma komentarzy

Obraz społeczeństwa

Scharakteryzuj obraz społeczeństwa polskiego kreowany przez twórców literatury. Odwołaj się do reprezentatywnych dla tego ujęcia utworów z dwóch wybranych epok.

Przykładowa bibliografia

Literatura podmiotu:

1.    Mickiewicz A., Dziady cz. III,, Warszawa 1974.
2.    Mickiewicz A., Pan Tadeusz, Wrocław 1982.
3.    Wyspiański S., Wesele, Wrocław 1984.
4.    Żeromski S., Ludzie bezdomni, Wrocław 1987.

 

Literatura przedmiotu:
1.    Cieśla-Korytkowska M., „Dziady” Adama Mickiewicza, Warszawa 1995.
2.    Eustachiewicz L., „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, Warszawa 1975.
3.    Lementowicz U., „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, Lublin 2008.
4.    Zawistowska D., „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego, Warszawa 1976.

 

Przykładowy konspekt:

Różne obrazy społeczeństwa w dziełach literackich
1. III część Dziadów – społeczeństwo polskie porównane do lawy
2. Towarzystwo stolikowe (carscy lojaliści) i patrioci
3. Uwięziona młodzież
4. Pan Tadeusz – szlachta i obraz arkadyjski
5. Wewnętrzne zróżnicowanie szlachty
6. Społeczność wykreowana w Panu Tadeuszu jako kultura odchodząca w przeszłość
7. Ludzie bezdomni – społeczeństwo pełne kontrastów
8. Ludzie żyjący w warunkach skrajnego ubóstwa
9. Zamożna część społeczeństwa obojętna na los najbiedniejszych
10. Postać doktora Judyma
11. Wesele – chłopi i inteligencja
12. Bierność i powierzchowność inteligencji
13. Gotowość chłopów do podjęcia walki
14. Niedojrzałość społeczeństwa

Wnioski
1.    Społeczeństwo w obliczu zawirowań historycznych
2.    Społeczeństwo pełne kontrastów
3.    Społeczeństwo niedojrzałe i podzielone, potrafiące jednak wspólnie stawić czoła przeciwnościom

autor: admin kategoria: Społeczeństwo i nie ma komentarzy

Wartości wyniesione z domu

Temat: Wartości wyniesione z domu. Przeanalizuj temat, odwołując się do przykładów z różnych epok.

Przykładowa literatura podmiotu:

 • Nałkowska Z., Granica. 
 • Zapolska G., Moralności pani Dulskiej.
 • Żeromski S., Ludzie bezdomni.
 • Żeromski S., Przedwiośnie.

 

Przykładowy konspekt:

Teza: Dom i rodzina mają wpływ na kształtowanie charakteru człowieka. Odbywa się to nie tylko poprzez wpajanie wartości godnych naśladowania, ale również poprzez prezentowanie postaw, których człowiek nie chce powielać.

 1. Ludzie bezdomni – wpływ domu rodzinnego na Tomasza Judyma
 2. Przezwyciężenie postaw determinowanych przez pochodzenie
 3. Bezdomność Judyma
 4. Uwrażliwienie na krzywdę innych poprzez trudne doświadczenia wyniesione z lat dzieciństwa
 5. Moralność pani Dulskiej – Dulska jako kobieta wywierająca negatywny wpływ na domowników, obłudna, przywiązana do pozorów
 6. Zbyszko – niechęć do wartości prezentowanych przez matkę, niemożność odcięcia się od środowiska, w którym się wychował, powierzchowny bunt (fatalizm, determinizm)
 7. Granica – Justyna i Zenon jako bohaterowie powielający schematy zachowania, zaobserwowane w domu rodzinnym
 8. Brak odpowiedniego wychowania i normalnej rodziny oraz zła sytuacja materialna  jako przyczyny naiwności i bezwolności Justyny
 9. Romans z reprezentantem wyższego stanu i ciąża (powielenie sytuacji własnej matki)
 10. Zenon – krytycznie oceniający sytuacje w domu, a następnie powielający schematy zachowania ojca (romans, kompromisy)
 11. Przedwiośnie – Cezary Baryka i negatywne skutki braku wpływu domu rodzinnego
 12. Brak kontroli rodzicielskiej, swoboda, chęć szybkiego uniezależnienia się
 13. Zagubienie ideologiczne
 14. Brak schematów, na których można się oprzeć

 

Wnioski:

 1. Środowisko domowe nie zawsze stanowi źródło takich postaw, jakie młody człowiek uważa za godne naśladowania
 2. Człowiek częściowo zdeterminowany przez środowisko, z którego się wywodzi

 

autor: admin kategoria: Bohater,Dom,Dziecko,Wartości i nie ma komentarzy