Nie taki język polski straszny, jak go malują.

Sarmatyzm

Przykładowa bibliografia:

Literatura podmiotu:
1.    Niemcewicz U., Powrót posła. Kraków 2000.
2.    Sienkiewicz H., Potop. Wrocław 1991.

Obrazy:
1.    Lisiecka R. M., Portret Michała Ogińskiego. 1755.

Literatura przedmiotu:
1.    Bujnicki T., Helman A., Potop. Warszawa 1994.
2.    Polańczyk D., „Powrót posła” Juliana Ursyna Niemcewicza. Lublin 1994.
3.    Mirońska – Galińska M., Sarmatyzm w kulturze szlachty polskiej XVII-XVIII wiek. http://www.profesor.pl/mat/na7/pokaz_material_tmp.php?plik=na7/na7_m_mironska_030813_1.php&id_m=6410
4.    Sarmatyzm  [w:] Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury. T. 2. Warszawa 2007.

 

Przykładowy konspekt:

Dwoisty stosunek do sarmatyzmu w kulturze epok późniejszych

1.    Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła – starosta Gadulski jako uosobienie sarmackich wad
2.    Bezmyślność, egoizm, brak orientacji w sprawach politycznych
3.    Zwolennik starego porządku, nieograniczonej szlacheckiej wolności
4.    Kompromitacja Gadulskiego na gruncie publicznym i prywatnym
5.    Zwyrodnienie życia politycznego, jedna z przyczyn upadku państwa
6.    Henryk Sienkiewicz, Potop – Zagłoba
7.    Skłonność do blagi i koloryzowania, barokowy koncept, teatralizacja zachowania
8.    Brak umiaru, naginanie rzeczywistości do własnych potrzeb
9.    Mimo to postać pozytywna
10.    Przede wszystkim – dzielny i honorowy rycerz, patriota i obrońca ojczyzny
11.    Kmicic – przemiana z sarmaty – awanturnika w oddanego ojczyźnie patriotę
12.    W postaci Kmicica odkupienie sarmackich win
13.    Świadomość istnienia sarmackich wad, uwypuklenie cnót rycerskich
14.    Rossina Mathieu Lisiecka, Portret Michała Ogińskiego – portret sarmacki
15.    Bogaty ubiór, podkreślony związek z zasługami wojskowymi

IV.    Wnioski:
1.    Sarmatyzm poddany ocenie z perspektywy czasu
2.    Zarzuty wobec sarmatyzmu – próba poszukiwania przyczyn upadku państwa
3.    Pozytywny wizerunek sarmaty – mit kompensacyjny

autor: admin kategoria: Uncategorized i nie ma komentarzy

Powstanie styczniowe

Przykładowa bibliografia

Literatura podmiotu:
•    Orzeszkowa E., Gloria victis. [w:] Orzeszkowa E., Opowiadania. Warszawa 1970.
•    Żeromski S., Rozdziobią nas kruki, wrony. [w:] Żeromski S., Rozdziobią nas kruki, wrony i inne opowiadania. Warszawa 1986.

Literatura przedmiotu:
•    Historia. Vademecum maturzysty. Pod red. Chojnowskiego A., Maniakowskiej H., Warszawa 2002.
•    Micuń J., Historia. Od starożytności do współczesności. Warszawa 2002.
•    Orzeszkowa Eliza [w:] Literatura. Wiedza o kulturze. Pod red. Szymanowskiej A., Turyk J., Warszawa 2006.
•    Tułodziecka I., „Opowiadania” Stefana Żeromskiego. Warszawa 1975.

 

Przykładowy konspekt

Różne oceny powstania styczniowego w literaturze.

1.    Eliza Orzeszkowa, Gloria victis
•    Powstanie styczniowe ważnym elementem biografii autorki
•    Chęć ukazania nastroju, a nie stworzenia rzetelnego sprawozdania historycznego
•    Powstanie – absolutną koniecznością (jednocześnie widmo klęski)
•    Patetyzm
•    Tytuł – oddanie chwały heroizmowi i poświeceniu walczących

2. Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony
•    Epizod ostatniego okresu powstania
•    Bohater z góry skazany na klęskę
•    Odarty z patetyzmu, ostatni odruch Winrycha bardzo ludzki
•    Realizm i naturalizm
•    Powstanie styczniowe – klamra łącząca sprawy narodowe ze społecznymi
•    Nastrój przygnębienia, pesymizmu
•    Przezwyciężenie stereotypów wyobraźni narodowej związanych
z mitem o powstaniu styczniowym
Zakończenie: Różne sposoby ujęcia tematu powstania styczniowego –  przedstawienie zrywu jako wydarzenia niezwykle doniosłego oraz rozrachunek
z mitem.

autor: admin kategoria: Powstanie styczniowe i nie ma komentarzy

Nieszczęśliwa miłość

 

Porównaj motyw nieszczęśliwej miłości. Odwołaj się do wybranych utworów.

Przykładowa bibliografia

Literatura podmiotu
1.    Goethe J.V., Cierpienia młodego Wertera. Wyd. Siedmioróg, Wrocław 2000.
3.    Szekspir W., Romeo i Julia. Wyd. Znak, Kraków 2000.
4.    Żeromski S., Ludzie bezdomni. Wyd. Ibis, Poznań 2009.

Literatura przedmiotu
1.    Boy Żeleński T., Czytałem Wertera [w:] Boy Żeleński T., O literaturze niemoralnej. Wyd. Czytelnik, Warszawa 1990.
2.    Markiewicz H., „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego. Wyd. Czytelnik, Warszawa 1966, s 39-45.
3.    Miłość [w:] Słownik motywów literackich. Pod red. Kosiek T., wyd. Greg, Kraków 2004.
4.    Polańczyk D., „Romeo i Julia” Williama Szekspira. Wyd. Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 1994, s. 5-30.

 

Przykładowy konspekt

Teza: nieszczęśliwa miłość – świadectwo wszechmocności uczucia, podporządkowującego sobie życie człowieka, ale także sprawiającego ból

 1. Romeo i Julia – konflikt rodów jako przeszkoda dla osiągnięcia szczęścia
 2. Splot nieszczęśliwych wypadków decydujący o tragicznym charakterze miłości i powodujący samobójczą śmierć bohaterów
 3. Wizja rozłąki większym cierpieniem niż śmierć
 4. Cierpienia młodego Wertera – miłość Wertera do zaręczonej już Lotty
 5. Samobójstwo Wertera i choroba Lotty
 6. Miłość związana z potrzebą odczuwania cierpienia jako pogłębianiem rozwoju duchowego
 7. Nieszczęśliwa miłość a model uczuciowości bohatera werterycznego
 8. Ludzie bezdomni – Tomasz Judym i Joanna Podborska
 9. Uczucie poświęcone na rzecz idei

Wnioski:

 1. Ogromna siła oddziaływania miłości
 2. Różne przyczyny nieszczęścia kochanków:  brak odwzajemnienia, apatia, brak akceptacji ze strony środowiska, poświęcenie uczucia dla idei
 3. Miłość – siła nadająca życiu sens ale także przyczyna największych cierpień

 

autor: admin kategoria: Miłość i nie ma komentarzy

Śmierć bohaterska

Przykładowa bibliografia:

Literatura podmiotu:
•    Gałczyński K. I., Pieśń o żołnierzach z Westerplatte. [w:]  Gałczyński K. I. Poezje. Warszawa, 1979.
•    Orzeszkowa E., Gloria victis. [w:] Orzeszkowa E., Opowiadania. Warszawa, 1970.
•    Pieśń o Rolandzie. Warszawa, 1994.
•    Tyrtajos, Rzecz to piękna. [w:] Adamczyk M., Chrząstowska B., Pokrzywniak J. T., Literatura. Starożytność-oświecenie. Warszawa, 1987.

Literatura przedmiotu:
•    Makowiecka M., Pawłowski M., Przewodnik po epokach. Warszawa, 2005.
•    Micuń J., Historia. Od starożytności do współczesności. Warszawa, 2002.
•    Miłość do ojczyzny, Śmierć [w:] Słownik motywów literackich. Pod red. Kosiek T. Kraków,  2004. ISBN

 

Przykładowy konspekt:

Teza: Śmierć bohaterska jako najwyższe poświęcenie; nadanie sensu śmierci poprzez najpełniejsze oddanie się idei

1.    Rzecz to piękna, Tyrtajos – poezja tyrtejska
2.    Najbardziej zaszczytne dokonanie -  ruszenie do walki w pierwszym szeregu
i oddanie życia za ojczyznę
3.    Hańba z powodu opuszczenia kraju w potrzebie
4.    Pieśń o Rolandzie – bohaterska śmierć jako element etosu rycerskiego
5.    Poświęcenie życia w obronie religii chrześcijańskiej, ojczyzny i własnego honoru
6.    Uwznioślenie bohaterskiej śmierci – nasycony symbolami opis, rajska nagroda
7.    Gloria victis, Orzeszkowa – bitwa powstania styczniowego
8.    Podjęcie walki mimo świadomości zbliżającej się klęski
9.    Interpretacja tytułu – chwała zwyciężonym
10.    Pieśń  żołnierzach Westerplatte, Gałczyński – bohaterska śmierć w obliczu przeważającej siły wroga, moralne zwycięstwo nad agresorem
11.    Nagroda  – dusze zabrane do nieba
Wnioski: Bohaterska śmierć świadectwem niezwykłego przywiązania do wartości, za które się umiera

autor: admin kategoria: Bohater,Śmierć i nie ma komentarzy

Motywy fantastyczne

Przedstaw sposoby funkcjonowania motywów fantastycznych w wybranych dziełach literackich.

Przykładowa bibliografia:

Literatura podmiotu:
1.    Mickiewicz A., Świtezianka [w:] Mickiewicz A., Ballady i romanse, Gdańsk 1994.
2.    Leśmian B., Dusiołek [w:] Leśmian, Poezje, Warszawa 2008.
3.    Shakespeare W., Makbet, Łódź 1976.

Literatura przedmiotu:
1.    Bolewski J., Objawienie Szekspira, Warszawa 2002.
2.    Cysewski K, O „Balladach i romansach” Mickiewicza, Słupsk 1987.
3.    Fantastyka [w:] Słownik terminów literackich pod red. Sławińskiego J., Wrocław 2002.

 

Przykładowy konspekt:

Teza: Różnorodne funkcje elementów fantastycznych w literaturze i sztuce

1.    William Szekspir, Makbet – wiedźmy i duch Banka
2.    Wiedźmy jako symbol zła i postaci prowokujące do zbrodni
3.    Duch Banka i jego związki z psychiką Makbeta
4.    Świat fantastyczny – uzupełnienie świata realnego i uwypuklenie cech bohaterów
5.    Romantyzm – rozkwit zainteresowania motywami fantastycznymi
6.    Adam Mickiewicz, Świtezianka – fantastyka a przyroda i ludowa moralność
7.    Postać Świtezianki (rusałki) zapożyczona z ludowych wierzeń
8.    Zamiana młodzieńca w drzewo
9.    Bolesław Leśmian, Dusiołek -  stworzenie siadające na piersi i duszące swoje ofiary
10.    Elementy fantastyczne – uosobienie lęku lub zła
11.    Elementy fantastyczne a płaszczyzna filozoficzna – pytanie o sens zła

Wnioski:
1.    Harmonijne połączenie świata fantastycznego i realistycznego
2.    Połączenie elementów fantastycznych z płaszczyzną filozoficzną i psychologiczną
3.    Kreowanie tajemnicy i nastroju grozy
4.    Nawiązanie do tradycji ludowej

autor: admin kategoria: Fantastyka i nie ma komentarzy

Obraz społeczeństwa

Scharakteryzuj obraz społeczeństwa polskiego kreowany przez twórców literatury. Odwołaj się do reprezentatywnych dla tego ujęcia utworów z dwóch wybranych epok.

Przykładowa bibliografia

Literatura podmiotu:

1.    Mickiewicz A., Dziady cz. III,, Warszawa 1974.
2.    Mickiewicz A., Pan Tadeusz, Wrocław 1982.
3.    Wyspiański S., Wesele, Wrocław 1984.
4.    Żeromski S., Ludzie bezdomni, Wrocław 1987.

 

Literatura przedmiotu:
1.    Cieśla-Korytkowska M., „Dziady” Adama Mickiewicza, Warszawa 1995.
2.    Eustachiewicz L., „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, Warszawa 1975.
3.    Lementowicz U., „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, Lublin 2008.
4.    Zawistowska D., „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego, Warszawa 1976.

 

Przykładowy konspekt:

Różne obrazy społeczeństwa w dziełach literackich
1. III część Dziadów – społeczeństwo polskie porównane do lawy
2. Towarzystwo stolikowe (carscy lojaliści) i patrioci
3. Uwięziona młodzież
4. Pan Tadeusz – szlachta i obraz arkadyjski
5. Wewnętrzne zróżnicowanie szlachty
6. Społeczność wykreowana w Panu Tadeuszu jako kultura odchodząca w przeszłość
7. Ludzie bezdomni – społeczeństwo pełne kontrastów
8. Ludzie żyjący w warunkach skrajnego ubóstwa
9. Zamożna część społeczeństwa obojętna na los najbiedniejszych
10. Postać doktora Judyma
11. Wesele – chłopi i inteligencja
12. Bierność i powierzchowność inteligencji
13. Gotowość chłopów do podjęcia walki
14. Niedojrzałość społeczeństwa

Wnioski
1.    Społeczeństwo w obliczu zawirowań historycznych
2.    Społeczeństwo pełne kontrastów
3.    Społeczeństwo niedojrzałe i podzielone, potrafiące jednak wspólnie stawić czoła przeciwnościom

autor: admin kategoria: Społeczeństwo i nie ma komentarzy

Motyw wojny

Przykładowa bibliografia:

Literatura podmiotu:
1.    Baczyński K. K., Pokolenie II [w:] Baczyński K. K., Poezje, Warszawa 1977.
2.    Borowski T., Proszę państwa do gazu [w:] Borowski T., Pożegnanie z Marią, Rzeszów 1987.
3.    Moczarski K., Rozmowy z katem, Warszawa 1998.
4.    Nałkowska Z., Profesor Spanner [w:] Nałkowska Z., Medaliony, Wrocław 2004.
Filmy:
1.    Pianista, reż. Polański R., 2002.
Literatura przedmiotu:
1.    Makowska M., Pawłowski M., Przewodnik po epokach. Od romantyzmu do współczesności, Warszawa 2005.
2.    Wojna [w:] Słownik motywów literackich, pod red. Kosiek T., Kraków 2004.
3.    Wójcik W., Opowiadania Tadeusza Borowskiego, Warszawa 1972.
4.    Zaworska H., „Medaliony” Zofii Nałkowskiej, Warszawa 1961.

 

Przykładowy konspekt:

Teza: Destrukcyjny wpływ wojny na psychikę i moralność człowieka

1.    K.K. Baczyński, Pokolenie II – przewartościowania i przyspieszone dorastanie
2.    Brak nadziei na sprawiedliwość i brak poczucia bezpieczeństwa
3.    Z. Nałkowska, Medaliony – akt oskarżenia ludzi „porażonych złem”
4.    Profesor Spanner – młody chłopak, pomagający wytwarzać mydło z ludzkiego tłuszczu
5.    Powszechność śmierci i brak szacunku dla życia
6.    Brak umiejętności dostrzegania sprzeczności między instrumentalnym traktowaniem ludzkiego ciała i życia a moralnością
7.    T. Borowski, tom Pożegnanie z Marią – mechanizm przystosowania się człowieka do warunków ekstremalnych
8.    Proszę państwa do gazu – więźniowie pomagający w rozpakowywaniu transportu
9.    Zdobywanie łupów kosztem nowo przybyłych więźniów
10.    Obojętność, brak współczucia i zrozumienia dla drugiego człowieka
11.    K. Moczarski, Rozmowy z katem – skażona osobowość generała SS
12.    Wojna jako budzenie demonów, tkwiących w psychice człowieka
13.    Pianista – życie ważniejsze niż godność
14.    Człowiek jak zaszczute zwierzę, żyjący w strachu

Wnioski:
1.    Wojna  – wyniszczenie nie tylko fizyczne, ale również psychiczne
2.    Człowiek zainfekowany strachem
3.    Przewartościowania
4.    Przystosowywanie się do nieludzkich warunków
5.    Brak zdolności rozpoznawania zła – jak rozpoznać zło bez żadnej przeciwwagi?

 

autor: admin kategoria: Wojna i nie ma komentarzy

Motyw piekła

Przykładowa bibliografia:
Literatura podmiotu:
1.    Alighieri D., Boska komedia, Kraków 2009.
2.    Bursa A., Dno Piekła [w:] Bursa A., Wiersze wybrane. Bielsko-Biała 1994.
3.    Herling-Grudziński G., Inny świat, Warszawa 1989.
Obrazy
1.    Bosch H. Ogród ziemskich rozkoszy, 1490.

Literatura przedmiotu:
1.    Bolecki W., „Inny świat” Herlinga-Grudzińskiego, Kraków 2007.
3.    Piekło [w:] Słownik motywów literackich, pod red. Kosiek T.,  Kraków 2004.
4.    Turner A. K., Historia piekła, Gdańsk 1996.

 

Przykładowy konspekt:

Teza: Piekło jako element wyobraźni artystów wszystkich epok. Nie zawsze jednak ukazywane jest w sposób odpowiadający religijnym wyobrażeniom, nabiera niekiedy kształtu bardziej ludzkiego lub metaforycznego.

1.    Bosch, Ogród ziemskich rozkoszy – obraz piekła częścią tryptyku
2.    Piekło jako kara za grzechy (ziemskie rozkosze, upadek moralności, rozbuchanie zmysłów)
3.    Tortury, makabryczne wyobrażenia, wymyślne kreatury
4.    Dante, Boska komedia – architektoniczna budowa zaświatów
5.    Lej złożony z dziewięciu kręgów, do każdego kręgu przyporządkowani grzesznicy
6.    Wizja piekła zdominowanego przez wiarę, oparta jednak na systemie etycznym Arystotelesa
7.    Inferno – symbol kary za grzechy
8.    Piekło w kategoriach fikcji i alegorii
9.    Bursa, Dno piekła – piekło jako otaczająca rzeczywistość
10.    Nawiązanie do Boskiej komedii
11.    Piekło oderwane od chrześcijańskiej moralności
12.    Piekło jako figura myślowa, do której człowiek z u powraca, gdy chce wytłumaczyć cierpienia lub poskarżyć się na nieszczęścia
13.    Aktywność mimo wizji klęski jako źródło satysfakcji
14.    Czy  naprawdę świat jest piekłem, czy to człowiek go w ten sposób postrzega, przez to, że otaczająca go rzeczywistość nie spełnia jego oczekiwań?
15.    Herling-Grudziński, Inny świat – piekło na ziemi zgotowane przez ludzi
16.    Cierpienia psychiczne i fizyczne, porównywalne do średniowiecznych piekielnych tortur
17.    Świat sowieckiego obozu pracy
Wnioski:
1.    Pierwotne religijne znaczenie piekła
2.    Cierpienia fizyczne a cierpienia psychiczne
3.    Piekło jako figura symboliczna, wykorzystywana w celu podkreślenia nieszczęść i cierpień
4.    Piekło na ziemi

autor: admin kategoria: Piekło i nie ma komentarzy

Kobieta anioł i kobieta upadła

Motyw kobiety upadłej i kobiety anioła. Porównaj wizerunek, odwołując się do wybranych przykładów.

Przykładowa bibliografia:

Literatura podmiotu:
1.    Gojawiczyńska P., Dziewczęta z Nowolipek. Warszawa 1970.
2.    Mieszkowska A, Dzieci Ireny Sendlerowej. Warszawa 2009.
3.    Nałkowska Z., Granica. Wrocław 1998.
4.    Orzeszkowa E., Dobra pani. [w:] Orzeszkowa E., Dobra pani. A…B…C…Warszawa 1962.

Literatura przedmiotu:
1.    Detko J., Eliza Orzeszkowa. Warszawa 1971, s. 214-216.
2.    Kwiatkowski J., Dwudziestolecie międzywojenne. Warszawa 2008, s. 310-312.
3.    Salon24, Dziewczęta z Nowolipek http://rudowlosa.salon24.pl/28002,dziewczeta-z-nowolipek
4.    Zaworska H., „Granica” Zofii Nałkowskiej. Warszawa 1974, s. 35-42.

 

Przykładowy konspekt:

Kobieta nosić może zarówno cechy anielskie, jak i cechy istoty upadłej, grzesznej. Nie zawsze jednak anielskość i grzeszność bywają w pełni jednoznaczne.

 1. Anna Mieszkowska, Dzieci Ireny Sendlerowej
 2. Pomoc niesiona Żydom w czasie studiów i po powstaniu getta warszawskiego
 3. Ponad 2500 uratowanych dzieci
 4. Anielskość – bezinteresowne poświęcenie, miłosierdzie
 5. Irena Sendlerowa jako anioł niosący ocalenie
 6. Eliza Orzeszkowa, Dobra pani – Ewelina Krzycka
 7. Pozory anielstwa – zaangażowanie w działalność charytatywną, silna potrzeba dobroczynności
 8. Znudzenie podopiecznymi
 9. Uleganie modzie na filantropię, brak zrozumienia idei dobroczynności
 10. Brak złych intencji, wyrządzenie jednak krzywdy Heli
 11. Zofia Nałkowska, Granica – Justyna Bogutówna
 12. Uboga dziewczyna uwiedziona przez Zenona Ziembiewicza
 13. Uproszczone wyobrażenie o świecie i dziecięca naiwność
 14. Usunięcie ciąży, utrata pracy, choroba psychiczna, próba samobójcza, atak na Zenona
 15. Justyna jako kobieta upadła i jednocześnie ofiara mężczyzny oraz warunków społecznych
 16. Pola Gojawiczyńska, Dziewczęta z Nowolipek – Amelia, Cechna, Bronka, Frania, Janka (oraz Kwiryna, nie do końca poddająca się upadkowi)
 17. Pobożność,  rodziny wpajające bohaterkom określone zasady
 18. Chęć awansu społecznego, zaznania lepszego życia
 19. Tajne komplety – kontakt z wielkim, bogatym, eleganckim światem
 20. Doświadczenia miłosne i seksualne
 21. Upadek: Amelia – usunięcie ciąży i ślub z wyrachowania, Cechna – aborcja, Bronka -  oddawanie się wielu mężczyznom, Frania – samobójstwo, Janka – ucieczka z oficerem

 

Wnioski:

 1. Anielskość kobiety (Irena Sendlerowa) – poświęcenie, pokora, miłosierdzie
 2. Tęsknota kobiety za anielskością
 3. Tęsknoty przyczyną upadku kobiety
 4. Kobieta upadła  to niekiedy jednocześnie kobieta ofiara
autor: admin kategoria: Kobieta i nie ma komentarzy

Motyw apokalipsy, katastrofy i zagłady

Apokalipsa, katastrofa i zagłada – opisz sposób funkcjonowania motywu w wybranych filmach i utworach literackich.

Przykładowa bibliografia:

Literatura podmiotu:
1.    Herling-Grudziński G., Inny świat. Warszawa 1990.
2.    Miłosz Cz., Piosenka o końcu świata [w:] Miłosz Cz., Wiersze. T.1. Wrocław 1985.
3.    Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Apokalipsa św. Jana.

Filmy:
1.    Emmerich R., 2012. USA 2009.
2.    Wajda A., Korczak. Polska 1990.

Literatura przedmiotu:
1.    Apokalipsa, katastrofa [w:] Słownik motywów literackich. Pod red. Kosiek T., Kraków 2004.
2.    Bolecki W., „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Warszawa 1997, s. 34-51, 82-88, 111-116.
3.     Chrząstowska B., Poezje Czesława Miłosza. Warszawa 1993, s. 102-110.

 

Przykładowy konspekt:

Teza: Różne przyczyny katastrofy i zagłady, różne sposoby opisu.
1.    Apokalipsa św. Jana – symbole i znaki
4.    Czesław Miłosz, Piosenka o końcu świata – zagłada „stająca się już”
5.    Niezakłócona rzeczywistość, brak znaków i archanielskich trąb
6.    Kontynuacja i zaprzeczenie katastrofizmu, prostota wyrazu
8.    2012 – kalendarz Majów
10.    Obraz katastrofy totalnej, nawiązanie do biblijnego potopu
11.    Ukazanie katastrofy poprzez losy jednostek
12.    Bohaterstwo zwykłych ludzi
14.    Zagłada jako los zgotowany człowiekowi przez innego człowieka
16.    Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat – perspektywa biograficzna
17.    Praca niewolnicza, polegająca na maksymalnej eksploatacji więźniów przy minimalnych racjach żywnościowych
18.    Upokorzenie, głód, choroby, śmierć
19.    Katastrofa – wyniszczenie fizyczne i upadek moralny
20.    Zagłada tożsama z ludobójstwem
21.    Sytuacja Żydów a ideologia nazistowska
22.    Korczak – ukazanie sytuacji w getcie poprzez losy doktora Korczaka, prowadzącego sierociniec
23.    Tragiczna sytuacja w getcie
24.    Zagłada Żydów – śmierć Korczaka i dzieci w obozie zagłady
Zakończenie: Siły boskie, siły natury i działalność samego człowieka jako przyczyny katastrofy i zagłady

 

autor: admin kategoria: Apokalipsa i nie ma komentarzy